Torkningsgrader

Låga torkningsgrader minskar risken för dammexplosioner vilket ökar säkerheten för personal

Dammexplosioner

De låga torkningstemperaturerna hjälper till att motverka dammexplosioner. Dammexplosioner kan uppstå då ett material som är brännbart och har tillgång till syre återfinns i ett dammoln. Då materialets partiklar är små finns en stor yta av materialet som kan reagera med luften. Då blir resultatet, vid en antändning, en kraftig förbränningshastighet vilket resulterar i en explosion. Antändningen kan ske genom en gnista, då materialets antändningstemperatur uppnås eller genom friktion då partiklarna slår mot varandra i dammolnet. Många material kan orsaka dammexplosioner allt från naturliga organiska material som spannmål, syntetiska material som plaster till kol och metaller som aluminium och magnesium (https://www.elsevier.com/books/dust-explosions-in-the-process-industries/eckhoff/978-0-7506-7602-1).