Processen

Processen i Freeze Dy Unit består av i huvudsak tre steg; frysa, tina och torka. Tinasteget möjliggör torkning till höga torrhetsgrader. Tina-och torksteget använder låga temperaturer och efter detta kan ett fjärde steg läggas till nämligen hygienisering. Den höga torrhetsgraden som kan uppnås möjliggör fler avsättningsmetoder för slammet, specifikt förbränning för vidare utvinning av fosfor.

Vatten finns i olika former i slam

I slam befinner sig vatten olika distribuerat i och omkring slampartiklarna. Det kan kategoriseras in i fyra grupper; fritt vatten det vill säga vatten som omger slammet och är ej bundet till något, interstitielllt vatten det vill säga vatten mellan slammet i hålrum och som hålls fast med hjälp av kapillärkraften, ytvatten det vill säga vatten som täcker ytan på slampartiklarna och hålls fast med ytspänning och sist intracellulärt vatten det vill säga sådant vatten som är kemiskt bundet till slampartikeln och kan endast frigöras om partikeln förstörs.

Intertitiellt-och intracellulärt vatten är svårare att torka bort än fritt-och ytvatten. Frysning transformerar bundet vatten, kapillärvatten och ytvatten till fritt vatten. Detta gör det möjligt att avlägsna mer vatten från materialet.