Material in och ut

Ut från processen fås två fraktioner, dels ett torkat slam och dels rejektvatten.

Olika ämnen på olika ställen

Många av ämnena som finns i slammet innan det går in i processen finns kvar även efter. En del av detta går till rejektvatten, men många tungmetaller och fosfor stannar kvar i slammet efter behandlingen. Kaclium, kalium och magnesium återfinns i större utsträckning i rejektvattnet medan bly, kadmium, koppar, magnesium och zink i större utsträckning är bundet till slampartiklarna. Även en del kväve följer med rejektvattnet. Detta gör att en gödningspotential även finns i rejektvattnet och kan därför användas som gödningsmedel.

Detta medför att båda fraktionerna från slamhanteringen går att använda. Materialet ut kan också anpassas för att kunna användas inom en rad olika avsättningsområden då torrhetsgraden kan regleras till mellan 30–95 procent.